شامادورا

شامادورا

--

یکی از گیاهان آپارتمانی می باشد که به خاطر ظاهرش طرفداران زیادی دارد، نگهداری آن تقریبا آسان است. اما انتظار رشد خیلی زیاد از این گیاه نباید داشت.

--

middle

نیازهای شامادورا

--

نور: به نور متوسط برای رشد مناسب احتیاج دارد، از نور مستقیم در روزهای گرم سال دور نگه دارید چون باعث سوختگی و ایجاد لک روی برگ ها می شود، نور کم محیط هم باعث ضعیف شدن گیاه و رشد علفی میشود.

middle

--

آبیاری: قبل از آبیاری وضعیت خاک را بررسی کنید و هر وقت نیمه خشک-نیمه مرطوب بود زمان آبیاری است.

البته در زمستان که نیاز آبی کاهش پیدا میکند اجازه دهید سطح خاک خشک بشود.

بعد از آبیاری دقت کنید تا آب از زیر گلدان خارج شود و آب اضافه ی زیر گلدانی را حتما خالی کنید.

آبیاری بیش از اندازه و خیس بودن دائمی خاک باعث زرد شدن برگ ها می شود.

برای جلوگیری از خشکی برگ ها از ظرف آب و قلوه سنگ زیر گلدان استفاده کنید.

به املاح آب حساس می باشد و بهتر است آب مورد استفاده برای آبیاری 24ساعت در فضای باز اتاق قرار بگیرد.

--

خاک: خاک مناسب برای شامادورا خاکی با زهکش مناسب، می توانید از ترکیب خاک برگ و خاک معمولی و شن استفاده کنید.

--

تکثیر: برای تکثیر می توانید ساقه ی زیر زمینی آن را که به تدریج گسترش پیدا میکند موقع تعویض گلدان جدا کنید یا پاجوش هایی که ارتفاعشان به 20 سانتی متر رسیده باشد را جدا کنید و در گلدان جداگانه ای بکارید.

--

تعویض گلدان: زمان تعویض گلدان شامادورا اواسط یا اواخر زمستان است.

برای جدا کردن پاجوش باید گیاه را از گلدان خارج کنید و محل اتصال به گیاه مادری را با تیغ ببرید و داخل خاکی که درصد شنش بیشتر باشد بکارید.

middle