انواع سقف سبز (روف گاردن) قسمت دوم

در مقاله گذشته در مورد انواع مختلف سقف های سبز صحبت شد و به توضیحات تکمیلی در خصوص سقف های سبز گسترده پرداختیم. در این مقاله به بررسی سقف های سبز فشرده(متمرکز) پرداخته خواهد شد.

middle

در مقابل سقف های سبز گسترده، سقف های سبز متمرکز(فشرده) قرار دارد که شامل تنوع وسیع تری از انواع گیاهان است. همچنین این سقف های سبز نیاز به نگهداری بیشتر و افزودن کود و آب دارند. طراحی یک سقف سبز فشرده بیشتر به یک پارک شهری با چمن، گیاهان دائمی، بوته و درختان شباهت دارد. در طراحی این نوع سقف سبز حتی میتوان از نیمکت، استخر و یا زمین های بازی استفاده کرد. اجرای سقف سبز فشرده نیازمند یک سقف با تحمل ظرفیت باربری بالا است ( 15تا 36+ کیلوگرم در فوت مربع)، سیستم آبیاری هوشمند دائمی و نیرو کار فراوان است و از جمله سقف های سبز گران قیمت و پرهزینه می باشد.