پایان بروزرسانی چمن ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد توسط تیم متخصص سدروس سبز

در تاریخ 26 مهرماه سال 97 بروزرسانی چمن طبیعی ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد مقدس، توسط تیم حرفه ای و متخصص سدروس سبز به پایان رسید.