مخمل سبز ورزشگاه امام رضا(ع)

خلاصه خبر
مخمل سبز عبارت کاملی برای توصیف زمین چمن ورزشگاه پیشرفته و مجهز امام رضا(ع) مشهد است که این عبارت را بارها و بارها از زبان بازیکنان و مربیان و مسئولان و حتی رسانه ها شنیده ایم.
متن خبر

زمین چمن سبز و با کیفیت ورزشگاه امام رضا (ع) که باعث شده است تا فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) مهر تایید بر این زمین چمن بزند و نکته جالب آن است که حتی زمین چمن ورزشگاه آزادی تهران هم، چنین تاییدیه ای ندارد.

کارشناس فنی شرکت سدروس سبز، پیمانکار این ورزشگاه حرفه ای، نیز در مصاحبه با این موسسه از برتری های اجرای زمین چمن این ورزشگاه سخن گفته است.

وجه تمایز چمن این ورزشگاه به طور کلی شامل 3 موضوع اصلی: زهکشی پیشرفته، نوع بذر به کار رفته و سیستم اختصاصی گرمایش از کف زمین چمن است.

منبع خبر

https://sport.razavi.ir/Portal/home/?news/2137/35148/1381075/مخمل-سبز-ورزشگاه-امام-رضا(ع)،-سرمایه-ملی-نیازمند-نگهداری-ملی