مراحل اجرای چمن مصنوعی (تغییر کاربری باغ به زمین چمن مصنوعی)

مرحله اول: چمن های قدیمی را ریموو کنید (از جا بکنید).

مرحله دوم: زمین مورد نظر را با استفاده از چوب، بتن، آجر و... حاشیه بندی کنید.

مرحله سوم: منطقه مورد نظر برای اجرای چمن مصنوعی را از لحاظ زیرسازی آماده نمایید(به طور مثال پهن کردن لایه ژئوتکستایل)

مرحله چهارم: پهن کردن چمن مصنوعی و برش قسمت های اضافه چمن

مرحله پنجم: چسباندن رول های چمن به یکدیگر با استفاده از تیپ (نوار اتصال) و چسب مخصوص

مرحله ششم: افزودن شن سیلیس به چمن مصنوعی