بازدید سرمربی تراکتورسازی از آخرین وضعیت یادگارامام

خلاصه خبر
امیر قلعه نویی از ورزشگاه یادگارامام و چمن آن بازدید کرد.
تاریخ خبر
1395/09/07
متن خبر

به گزارش روابط عمومی شرکت سدروس سبز، امیر قلعه نویی که این روزها پیگیر وضعیت چمن ورزشگاه یادگار امام است، از آخرین وضعیت آن بازدید کرد.

قلعه نویی ضمن اطلاع از آخرین کارهای صورت گرفته توسط شرکت سدروس سبز در این ورزشگاه و تایید آنها ، از عملکرد این شرکت در پروژه های قبلی همچون نقش جهان و امام رضا تمجید کرد و خواستار دادن زمان بیشتر برای بهبودی چمن ورزشگاه شد.

باید خاطر نشان کرد که شرکت سدروس سبز کار زیرسازی و هیتینگ این پروژه را به عهده دارد اما چمن توسط کارفرما تایید و تهیه شده است.