سیستم خود آبیاری گیاهان به کمک بطری های پلاستیکی استفاده شده

گلدان های خود آبیار در بازار موجود هستند که مکانیزمی مشابه جهت عملکرد دارند. شما با هزینه اندک در منزل میتوانید این سیستم را طراحی و اجرا نمایید.

گلدان خودآبیار از دو بخش اصلی داخلی و خارجی تشکلیل شده است .

بخش داخلی محل کاشت گیاه و بخش خارجی به عنوان محفظه آب درنظر گرفته شده است .

آب از طریق شیارهایی که در قسمت بالایی بخش داخلی تعبیه شده است در محفظه آب ریخته می شود و از طریق سوراخهایی که در کف گلدان داخلی تعبیه شده است به خاک نفوذ کرده ،باعث مرطوب شدن خاک می گردد . بدین ترتیب گیاه آب مورد نیاز خود را از رطوبت خاک تأمین می نماید .