مراحل مراقبت از چمن - قسمت پنجم

در مقاله پیشین در خصوص اهمیت انجام عملیات over seeding صحبت شد. در این مقاله به بررسی چمن زنی و تاثیرات آن در بهبود کیفیت چمن و مراقبت های آن میپردازیم.

middle

هنگام انجام عملیات چمن زنی، بهتر است تنها یک سوم از طول گیاهان را کوتاه کنید. دفعات مورد نیاز چمن زنی نیز به شرایط آب و هوایی بستگی دارد. وقتی آب و هوا سردتر می شود(به ویژه در هنگام یخ زدگی)، تعداد چمن زنی مورد نیاز کاهش می یابد. در تابستان که چمن شروع به رشد سریع می کند، نیاز به چمن زنی نیز افزایش می یابد. از چمن زنی در مواقعی که خاک و یا چمن مرطوب هستند خودداری کنید. زیرا این عمل میتواند آسیب جدی به چمن شما وارد نماید و از رشد آن در آینده جلوگیری کند.