مراحل مراقبت از چمن - قسمت ششم

در قسمت آخر از این مقاله به بررسی عامل تاثیرگذار تغذیه و آّبیاری در مراقبت از چمن میپردازیم.

middle

تنوع گسترده ای از مواد غذایی و کود های مناسب چمن در فروشگاه های عرضه محصولات باغبانی موجود است. نوع کود و ماده مغذی مورد نیاز شما به خاک موجود و آب و هوای موقعیت مکانی باغ شما بستگی دارد. به طور کلی توصیه می شود که چمن دو بار در سال، یک بار در بهار با خوراک غنی از نیتروژن و یک بار در پاییز با کود با سطوح بالای فسفات و پتاس تغذیه شود. در کنار تغذیه، آبیاری برای همه چمن ها ضروری است. یک چمن کم آب شروع به تغییر رنگ می کند و کمبود آن در بهار موجب خوابیدن چمن میشود. میزان این آبیاری نیز به نوع خاک و موقعیت جغرافیایی باغ شما بستگی دارد. به طور کلی جهت حصول نتیجه بهتر، پیشنهاد می گردد که عملیات آبیاری در ساعاتی از روز که درجه حرارت هوا کمتر است انجام شود.