مراقبت های چمن در فصل پاییز (قسمت دوم)

در مقاله پیشین در خصوص تیغ زدن چمن در پاییز(scarifying lawn) صحبت کردیم. در این مقاله به بررسی عملیات حاشیه بندی چمن در جهت مراقبت پاییزه از آن میپردازیم.

middle

در طول فصل تابستان حاشیه های چمن شما، ممکن است که کمی بیش از حد معمول رشد کرده باشد. فصل پاییز بهترین زمان برای ترمیم حاشیه های چمن باغ شماست. در قسمت حاشیه زمین، جایی که خاک کاملا منظم در جای خود قرار دارد و چمن به صورت افقی و بیشتر از اندازه رشد کرده است از قیچی های مخصوص چمن برای کات کردن چمن های اضافی استفاده کنید. این نکته را هرگز فراموش نکنید که باید تکه های جدا شده چمن را از سطح خاک جمع آوری کنید. برای حاشیه هایی که صاف نیستند از یک تخته چوبی شبیه به خط کشی بزرگ همراه یک بیل برای صاف کردن حاشیه چمن استفاده کنید. دوباره تاکید میگردد که تکه های ترمیمی را جمع آوری کنید!