مراقبت های چمن در فصل پاییز (قسمت اول)

بعد از یک تابستان طولانی که از چمن زیبای باغ خود استفاده برده اید، اکنون زمان آن است که چمن خود را با استفاده از مراقبت های پاییزه برای زمستان پیش رو آماده کنید. در فصل پاییز با توجه به اینکه دمای خاک هنوز گرمای لازم برای رشد گیاه را دارد، زمان مناسبی برای شروع عملیات مراقبت از چمن است.

عملیات مورد نیاز هر چمن، به وضعیت آن بعد از تابستان بستگی دارد. اگر شما کودک خردسال و یا حیوان خانگی دارید نیازمند یک عملیات اساسی هستید. در این مقاله به ارائه راه های مختلف نگهداری از چمن در پاییز میپردازیم.

middle

تیغ زدن چمن در پاییز(scarifying lawn)

فصل پاییز بهترین زمان برای انجام این عملیات است. این عمل موجب کاهش لایه های پوشالی چمن می‌شود. این لایه پوشالی شامل برگ ها و ساقه‌های مرده و خزه های قدیمی است که می‌تواند از نفوذ کود و آب به داخل ریشه های گیاه جلوگیری کند. این عملیات توسط شن کش باغبانی و یا دستگاه های مخصوص تیغ زنی چمن قابل انجام است.