معرفی انواع دیوار سبز (قسمت پنجم: دیوار زنده)

در این مقاله به توضیحات تکمیلی در زمینه نوعی از دیوارهای سبز، تحت عنوان دیوار زنده میپردازیم.

ديوار هاي زنده (Living walls)، تركيبي از پانل هايي با پوشش گياهي از پيش كاشته شده اند كه به صورت عمودي و توسط سيستم استراكچر سبكي، با فاصله به نماي ساختمان نصب شده و يا به صورت مستقل خود ايستا مي باشند.

middle

از ديوارهای زنده همچنين مي توان در فضاهاي داخلي ساختمان استفاده كرد. ديوار هاي زنده، بسته به كارخانه توليد كننده آن، جنس صفحات و نوع بيروني و يا داخلي آن، جزييات اجرايي متفاوتي دارند.

ديوار زنده در مقايسه با نماي سبز سيستم پيچيده و پرهزينه تري محسوب شده، به نگهداري بيشتري از نقطه نظرآبياري و تأمين مواد مغذي افزودني براي گياهان دارد. از مزاياي ديوار هاي زنده به تنوع گياهان آن مي توان اشاره كرد .

حسن ديگر ديوار هاي زنده به دليل گياهان از پيش كاشته شده و پوششي آن اين است، كه از نظر زماني سريع تر به نتيجه مطلوب از نظر رشد نهايي گياهان مي رسند. ديوارهاي زنده خود به دو نوع غير فعال و فعال تقسيم مي شوند.