با کیفیت ترین چمن طبیعی فوتبال ایران دستاورد شرکت ایرانی «سدروس سبز»

با کیفیت ترین چمن طبیعی فوتبال ایران دستاورد شرکت ایرانی «سدروس سبز»

تاریخ خبر
۲۶ مهر ۱۳۹۷
متن خبر

فوتبال روز دنیا در کنار همه پیشرفت های تاکتیکی وتکنیکی نیاز به ابزار وامکانات سخت افزاری نیز دارد و وجود ورزشگاه های استاندارد با زمین هموار و با کیفیت لازمه فوتبال امروز است.

در کشورمان ایران به مدد اعتماد به توان داخلی درایجاد ورزشگاه های مدرن و زمین های چمن تلاش های خوبی صورت گرفته است که نماد و سمبل آن را می توان در ورزشگاه زیبا و چشم نواز امام رضا(ع ) مشهد مشاهده کرد.

شرکت پرسابقه و خوشنام سدروس سبز با کوله باری از تجربه سال ها فعالیت در عرصه چمن طبیعی و فضای سبز مجری احداث و نگهداری زمین چمن ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد است و این ورزشگاه را در ماه های پس از بهره برداری در بهترین فرم خود نگه داشته است.

فوتبال روز دنیا در کنار همه پیشرفت های تاکتیکی وتکنیکی نیاز به ابزار وامکانات سخت افزاری نیز دارد و وجود ورزشگاه های استاندارد با زمین هموار و با کیفیت لازمه فوتبال امروز است.

در کشورمان ایران به مدد اعتماد به توان داخلی درایجاد ورزشگاه های مدرن و زمین های چمن تلاش های خوبی صورت گرفته است که نماد و سمبل آن را می توان در ورزشگاه زیبا و چشم نواز امام رضا(ع ) مشهد مشاهده کرد.

شرکت پرسابقه و خوشنام سدروس سبز با کوله باری از تجربه سال ها فعالیت در عرصه چمن طبیعی و فضای سبز مجری احداث و نگهداری زمین چمن ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد است و این ورزشگاه را در ماه های پس از بهره برداری در بهترین فرم خود نگه داشته است.

منبع خبر

http://mehrekaraj.com/?p=7518

مهر کرج