هوادهی چمن

گذشت زمان، رفت و آمدها و انجام عملیات مختلف بر روی چمن باعث ایجاد یک لایه فشرده در سطوح بالایی خاک چمن می‌گردد که این امر باعث ایجاد اثرات سوء از جمله سختی نفوذ آب، هوا و دیگر عناصر ضروری وغذایی به محیط ریشه می‌گردد.

این امر از میزان رشد و عمر چمن می‌کاهد که با بکارگیری عمل هوادهی این نقص کاملا برطرف می‌شود. هوادهی به عملیاتی اطلاق می‌شود که طی آن حفرات و یا شکاف‌هایی بر روی خاک چمن به منظور دو هدف اصلی رفع فشردگی خاک و نفوذ بهتر آب و مواد موردنیاز به محیط ریشه ایجاد می‌گردد. با توجه به مطالب ذکر شده و وسعت فراوان سطح کشت چمن در کشور و کاربرد فراوان آن ضرورت پرداختن به این موضوع امری واضح است. دستگاه‌های هوادهی دارای انواع متفاوتی ازجمله حفره زن ها، شکاف زن ها، میخ زن ها است. در مقالات بعدی به انواع مختلف هواده ها می‌پردازیم.