نگهداری چمن ورزشگاه نقش جهان واگذار شد

خلاصه خبر
قرارداد شرکت سدروس سبز برای کاشت و نگهداری چمن ورزشگاه نقش جهان به پایان رسید.
تاریخ خبر
1395/09/18
متن خبر

به گزارش روابط عمومی شرکت سدروس سبز، کمتر از دو ماه قبل ورزشگاه 75 هزار نفری نقش جهان اصفهان پس از مدت ها انتظار به بهره داری رسید و این در شرایطی بود که چمن کاشته شده در این ورزشگاه از سوی شرکت سدروس سبز، مورد تمجید اهالی فوتبال، مربیان و کارشناسان قرار گرفت.

با این حال قرارداد یکساله شرکت سدروس با کارفرما و بهره بردار، اول آذرماه سال 1395 به پایان رسید و با توجه به تمایل بهره بردار به نگهداری از چمن ورزشگاه، شرکت سدروس نگهداری آن را از تاریخ ذکر شده به بهره بردار واگذار کرد و دیگر مسئولیتی در قبال چمن و نگهداری آن پس از این تاریخ ندارد.