انواع سقف سبز (روف گاردن) قسمت سوم

در مقاله های گذشته به ارائه جزئیات در خصوص سقف های سبز گسترده و متمرکز پرداخته شده است. در این مقاله به بررسی آخرین نوع از سقف های سبز میپردازیم.

سقف های سبز نیمه متمرکز(نیمه فشرده) نیز نوع دیگری از انواع سقف های سبز است که معمولا ارتفاع آن بین 5 تا 7 اینچ است که با بوته‌های متوسط، درختچه های کوچک و چمن های زینتی طراحی می شود. در این نوع از سقف های سبز از درختان و بوته های بلند استفاده نمی‌شود. نیاز به آبیاری متوسط و نگهداری دارند و همچنین برای سقف‌هایی مناسب است که میتوانند بار حدودی 25 تا 40 پوند (11 تا 18 کیلوگرم) در هر فوت مربع متحمل شوند. عملکرد آن ها شبیه به فیلتر آب سخت و زیستگاه حیات وحش شهری است.