معرفی انواع دیوار سبز (قسمت چهارم: انواع اجرای نمای سبز)

در مقاله پیشین به توضیحات تکمیلی در زمینه اجرای نمای سبز به روش سيستم پانل هاي شبكه اي مدولار صحبت شد. در این مقاله به شرح اجرای نمای سبز به روش سيستم هاي كابلي و شبكه توري سيمي(Cable and Wire-Rope Net Systems) میپردازیم.

middle

سيستم هاي كابلي و شبكه توري، يا به تنهايي و يا به صورت تلفيقي براي ايجاد نماي سبز به كار میروند. شبكه هاي سيمي اغلب براي نگهداري از گياهاني كه رشدي آهسته داشته و به پشتيباني بيشتري نياز دارند، كاربرد دارند. سيستم های شبكه توري انعطاف پذير تر از سيستم كابلي بوده و قابليت طراحي متنوع تري را دارند. سيستم كابلي براي نگهداري از گياهان رونده پر شاخ و برگ و با رشد سريع بكار ميرود. سيستم كابلي از يك سري توپي، غالبا از جنس فولاد ضدزنگ تشكيل شده كه قابليت عبور كابل ها و كشش و انقباض آنها از ميان يكديگر را جهت شكل گيري شبكه مورد نظر فراهم كرده و تكيه گاه و حامل گياه مورد نظر مي باشد. نصب اين نوع نماي سبز بسيار آسان است.