تقسيم بندي كلي اجزاء باغ بام (بام سبز)- قسمت پنجم

در آخرین قسمت از مقالات در زمینه تقسیم بندی کلی اجزاء باغ بام به ارائه توضیحات تکمیلی در خصوص لایه محافظ و لایه عایق رطوبتی میپردازیم.

middle

لايه محافظ: اين لايه شامل پوشش هايي است كه بام و سيستم عايق كاري را از نشت كردن و نفوذ آب حفاظت مي كنند. صفحه محافظ Protection Board به طور مستقيم بروي غشاء قرار مي گيرد و آن را در طول عمليات اجرايي و از شكست محافظت مي كند. اين صفحه مي تواند باريكه اي از بتن سبك، صفحه اي از عايق محكم، ورقه ضخيم پلاستيكي، ورق مسي، يا تركيبي از اينها، بر حسب ويژگي هاي طراحي و كاربرد بام سبز باشد . برخي از سيستم هاي بام سبز لزوماً به صفحه محافظ احتياجي ندارند و ممكن است از لايه مانع ريشه به جاي آن استفاده شود.

ساختار سقف، غشاء بام يا لايه عايق كاري رطوبتي: این لایه بام را از نشت كردن و چكه كردن محافظت مي كنند. غشاء به دو شکل لايه يكپارچه ضدآب و ورقه هاي بهم پيوسته استفاده مي شود. انتخاب يك غشاء مناسب بستگي به شرايط بام، هزينه و سهولت اجرا و تعمير دارد. اخيرا برخي كارخانه ها محصولي توليد كرده اند كه لايه مانع ريشه و غشاء را در يك لايه قرار داده است به منظور اينكه به مرور زمان لايه خاك كيفيت مناسب خود را از دست ندهد ، به هنگام تخمين حجم خاك لازم ، يك ضريب تصفيه در محاسبات وارد مي شود كه اين عمل با اضافه كردن درصدي از خاك صورت مي گيرد.