معرفی انواع دیوار سبز (قسمت دوم: نمای سبز)

در مقاله گذشته درباره انواع مختلف دیوار سبز صحبت شد. در این مقاله به توضیحات تکمیلی درباره نمای سبز میپردازیم.

middle

نماي سبز، نوعي ديوار سبز است كه در آن استراكچر ساده اي به صورت داربست به ديواره بنا متصل شده و به عنوان تكيه گاهي براي گياهان خزنده و بالا رونده چون مو، پاپيتال و غيره عمل مي كند. نماهاي سبز ميتوانند به نماي ساختمان، نرده و ستونها تكيه كنند و يا خود به صورت ساختار مستقل احداث شوند. ساختار داربست نماي سبز مي تواند از جنس هاي مختلفي چون چوب، فلز، شبكه توري، سيم هاي كابلي و غيره باشد. در اين نوع ديوار سبز انواع بالا رونده ها (در پاي ديوار و در زمين و در صورت نبود امكان در گلدان كاشته شده) توسط داربستي بر روي ديوار نصب شده و به طرف بالا هدايت مي شوند. در نوع پيچيده تر آن، گياهان مي توانند درفلاور باكس هايي در فواصل بالكن ها، پشت بام و برروي نماي ساختمان نيز تكرار شوند.