محدودیت های اجرای نمای سبز و راه حل آن

يكي از محدوديت های نماي سبز، طولاني بودن زمان رشد نهايي بالارونده ها براي رسيدن به ارتفاع و پوشش كامل حجمي مورد نظر(كه گاه سه الي پنج سال به طول مي انجامد) است. براي رفع اين مشكل گياهان بالا رونده مي توانند در فلاور باکسها يي در فواصل بالکن ها ، پشت بام و برروي نماي ساختمان نيز تكرار شوند.

راه حل ديگر براي رفع اين مشكل اين است كه در مرحله كاشت از دو نوع پوشش گياهي استفاده شود؛ پوشش گياهي اصلي كه بعد از مدتي به پوشش كامل حجمي مورد نظر خواهد رسيد و پوشش گياهي موقت، كه كمك به حجم انبوه سريع كرده و بعد از مدتي كه گياهان اصلي انبوه تر شدند، حذف خواهد شد. از ديگر محدوديت های نماي سبز مي توان به نياز ريشه گياهان بالارونده به عمق بالاي بستر كاشت اشاره كرد. با اين حال نماي سبز از ساده ترين و ارزان ترين انواع ديوار سبز می باشد.