باز پرورش آسان سبزیجات و میوه ها در خانه

*سبزیجات

سیب زمینی: سیب زمینی را به دو قسمت تقسیم کنید. یک شبانه روز به آن اجازه دهید تا خشک شود. سپس به طوری که سطح بریده شده آن رو به بالا باشد به خاک منتقل نمایید.

کاهو: قسمت انتهایی کاهو را به اندازه 5 سانتی متر جدا کنید. سپس در حالتی که سطح کات شده آن رو به بالاست داخل آب قرارداده و پس از 5-7 روز به خاک منتقل نمایید.

پیازچه: قسمت انتهایی ساقه پیازچه را کات کنید (به صورتی که 5 سانتی متر از انتهای پیازچه باقی بماند). سپس آن را از سر داخل آب بگذارید. پس از گذشت 5-7 روز به خاک منتقل نمایید.

کرفس: 5 سانتی متر از انتهای کرفس را کات کنید. به طوریکه قسمت بریده شده رو به بالا باشد آن را داخل آب قرار دهید. پس از گذشت 5-7 روز آن را به خاک منتقل کنید.

پیاز: اطراف پیاز را کات کنید. سپس آن را داخل خاک قرار دهید (به نحوی که کاملاً با خاک پوشانده شود).

*میوه ها

مرکبات: حداقل 15 هسته از هر کدام از مرکبات را جدا کرده و بدون آنکه خشک شود برای کاشت آماده کنید. یک بطری پلاستیک را ببرید. هسته ها درون خاک قرار داده، سپس با آب پاش آن را آبیاری کنید. حال بطری پلاستیکی را روی آن قرار داده و یک گلخانه بسازید. این گلدان را در جای گرم نگهداری کنید.

توت فرنگی: بذر های رو توت فرنگی را با خلال دندان جدا کنید. به مدت 2-3 روز در محیطی گرم نگهداری کنید تا خشک شود. انتهای یک لیوان یک بار مصرف مقوایی را با خلال دندان سوراخ کرده زهكش خانگی میسازیم. سپس آن را در انتهای یک لیوان مقوایی گذاشته، روی آن خاک ریخته، داخلش بذرهای توت فرنگی را میگذاریم و آب پاشی میکنیم.

پس از 6 هفته آن را به گلدان بزرگتری منتقل کنید.