تحولی نو در شرکت سدروس سبز

تاریخ خبر
1396/12/8
متن خبر

بر اساس گزارش روابط عمومی شرکت سدروس سبز ، در راستای اهداف عام المنفعه این شرکت، مجهز سازی بیش از 100 مدرسه در مناطق محروم به زمین چمن آغاز گردیده است.