احداث زمین فوتبال استادیوم 50 هزار نفری پارس"میانرود شیراز"

تاریخ اجرا
آغاز عملیات اجرایی در سال 1393 تا هم اکنون -
موقعیت
استان فارس ، شیراز ، استادیوم 50000 نفری پارس( میانرود شیراز) -
مدت زمان اجرای پروژه

2

ماه -
مساحت
8000.0 -
کاربرد
زمین فوتبال -
نوع
احداث - مشاوره و نظارت - احداث خزانه چمن -
نوع زمین چمن
چمن طبیعی -
نوع سیستم آبیاری
آبیاری اتوماتیک با استفاده از 17 آبپاش -
نوع بذر چمن
بذر سردسیری -
نوع کاشت چمن
کاشت بذر در داخل خاک -