احداث و نگهداری زمین فوتبال استادیوم "عدالت ایلام"

تاریخ اجرا
آغاز عملیات اجرایی در سال 1391 ، نگهداری تا هم اکنون ادامه ادارد. -
موقعیت
استان ایلام ، ایلام ،استادیوم 15000 نفری عدالت ایلام -
مدت زمان اجرای پروژه

2

ماه -
مساحت
8000.0 -
کاربرد
زمین فوتبال -
نوع
احداث - نگهداری - احداث خزانه چمن -
نوع زمین چمن
چمن طبیعی -
نوع سیستم آبیاری
آبیاری اتوماتیک با استفاده از 17 آبپاش -
نوع بذر چمن
بذر سردسیری -
نوع کاشت چمن
کاشت بذر در داخل خاک -