مشکلات موجود در نگهداری زمینهای چمن ورزشی

امروزه نگهداری زمینهای چمن ورزشی اعم از فوتبال، بیسبال، گلف، هاکی، تنیس، اسکی تابستانی و ... به عنوان یک علم مهندسی مورد توجه شرکتهای متخصص در این امر قرار گرفته است. از این رو شرکتهای متخصص همواره سعی و تلاش می نمایند که با بهره گیری از جدیدترین و به روز ترین متدهای روز دنیا در امر نگهداری زمینهای چمن، نه تنها باعث جلب رضایت بازیکنان تیمهای ورزشی، مربیان ، تماشاچیان، مطبوعات و ... را فراهم نمایند، بلکه از لحاظ مادی نیز بتوانند به اهداف خود در این زمینه دسترسی پیدا کنند.

اما همیشه شرایط بر وفق مراد نیست...!

مسائلی که زحمت تیم متخصص را در کمترین زمان ممکن به باد می دهد:
1- آب :

آب نه تنها برای انسانها و سایر جانداران مایه حیات است، بلکه برای گیاهان که زندگی نباتی دارند، نرسیدن آب به ریشه و اندام هوایی باعث خشک شدن و از بین رفتن آنها در کمترین زمان ممکن می گردد.

حیات و دوام چمن به آب گره خورده است. چمن به دلیل خواص فیزیولوژیکی نیاز آبی بسیار بالایی دارد. از این رو سریعاً به کمبود آب واکنش نشان می دهد. در کشور ما که مساحت عمده آن در ناحیه گرم و خشک قراردارد، اکثر زمینهای چمن با مشکل کم آبی مواجهند. پایین رفتن سفره های زیر زمینی آب، کاهش بارندگی، گرمای هوا، مسائل و مشکلات فنی سیستمهای آبیاری و ... همگی دست به دست هم می دهند تا باعث ایجاد تنش در نیاز آبی چمن و در نهایت خشک شدن آن شوند. حیات و دوام چمن به آب گره خورده است. چمن به دلیل خواص فیزیولوژیکی نیاز آبی بسیار بالایی دارد. از این رو سریعاً به کمبود آب واکنش نشان می دهد. در کشور ما که مساحت عمده آن در ناحیه گرم و خشک قراردارد، اکثر زمینهای چمن با مشکل کم آبی مواجهند. پایین رفتن سفره های زیر زمینی آب، کاهش بارندگی، گرمای هوا، مسائل و مشکلات فنی سیستمهای آبیاری و ... همگی دست به دست هم می دهند تا باعث ایجاد تنش در نیاز آبی چمن و در نهایت خشک شدن آن شوند.

2- آفات و بیماریها:

چمن به دلیل مرطوب بودن، سبزینگی و... میزبان مناسبی برای آفات نباتی، حشرات و بیماریهاست. از آنجاییکه چمن خود هیچگونه سیستم دفاعی در برابر هجوم آفات و بیماریها ندارد، می بایست با استفاده از سموم مخصوص و انجام سمپاشیهای دوره ای و با نظارت کارشناسان گیاهپزشکی نسبت به از بین بردن آفات و بیماریها اقدام نمود. برخی از بیماریها نظیر فوزاریوم قادرند در کمترین زمان ممکن کل چمن را آلوده کرده و باعث از بین رفتن همیشگی آن گردند. از این رو کنترل و نظارت مستمرکارشناسان می تواند جلوی خسارات ذکر شده را بگیرد. ضمن اینکه قبل از کاشت چمن می بایست خاک بستر آن از هر لحاظ عاری از هرگونه آلودگی باشد.

3- علفهای هرز:

علفهای هرز در همه فصول سال برای چمن ایجاد مزاحمت می نمایند. آنها در زمانی بسیار کم قادرند تا در سطح چمن خود را گسترش داده و از آب و غذای چمن استفاده نمایند. برخی از آنها ریشه های بسیار عمیقی دارند، برخی دیگر اندام هوایی خود را به دور چمن میپیچانند و مانع از دسترسی چمن به آب و مواد غذایی می گردند. کارشناسان امر نگهداری چمن همواره می بایست با دقت نظر و مبارزه های فیزیکی و شیمیایی، از آلوده شدن چمن به علف هرز جلوگیری نمایند.

4- بهره برداری :

چمن برای ورزشکاران همیشه جذاب بوده است. آنها همیشه دوست دارند تا اکثر اوقات خود را بر روی سطح سبز و زیبای چمن بگذرانند. اما از آنجاییکه چمن یک موجود زنده است، به این امر واکنش نشان می دهد. بهره برداری بی رویه و خارج از اصول استاندارد نگهداری چمن، باعث آسیب دیدن آن می گردد. پس از این مساله ما شاهد یک زمین چمن خراب هستیم که ترمیم آن مستلزم هزینه های گزافی خواهد بود. یکی دیگر از مشکلات زمان بهره برداری انجام مسابقه بر روی چمن خیس پس از بارندگی می باشد. چمن در زمان بارندگی و پس از آن بسیار آسیب پذیر شده و وارد آمدن هرگونه فشار بر آن باعث کنده شدن و از بین رفتن آن می گردد. در بازیهای جام ملتهای اروپا در سال 2008 که در کشورهای سوییس و اتریش به صورت همزمان برگزار می شد، انجام برخی مسابقات در زمان بارندگی و فشار بیش از اندازه بر روی چمن باعث شد که پس از پایان یکی از مسابقات چمن مسابقه به صورت کامل از جای خود کنده شود. این امر باعث شد که شرکتهای متخصص در امر نگهداری مجبور شوند در عرض24 ساعت چمن خود را با قطعات رولی تعویض نمایند که این مساله باعث وارد آمدن هزینه های بسیار زیاد به شرکتهای مذکور و کشورهای میزبان مسابقات شد.

بنابراین با توضیحات ذکر شده می توان به اهمیت جایگاه متخصصان و کارشناسان چمن پی برد. چرا که آنها همواره با مراقبتهای ویژه و دستورالعملهای مخصوص میتوانند در وارد آمدن کمترین خسارات و افزایش بهره وری و دوام و عمر چمن کوشا باشند.