چگونه روش آبیاری شما بر ریشه ها اثر می گذارد ؟

یک چمن سالم با ریشه عمیق قبل از نشان دادن کمبود آب طولانی تر باقی خواهند ماند . بخاطر داشته باشید یک گیاه چمنی سالم تعادل خوبی از ریشه و قسمت بالای خاک دارد . ریشه های چمن کاملا" عمیق به خاک متخلخل هل داده شده و به سمت آب و مواد مغذی رشد می کنند .

در زمانی که چمن شما سالم است مختصر آبیاری نکنید که با یک چمن ضعیف با ریشه های کم عمق مواجه خواهید شد . در حقیقت بهتر است بگذارید چمن سالم به خواب رود تا این که به طور غلط آن را آبیاری کنید و باعث ریشه کم عمق شوید . اگر هر شب حدود 20 یا 30 دقیقه آب دهی کنید همانطور که همه انجام می دهند آب کاملا" عمیق به خاک نفوذ نخواهد کرد . چرا که آب خاک را اشباع کرده و تنها بعد آن ذره ذره اینچ اینچ به سمت پائین تر حرکت می کند و تنها اینچ بالایی یا همین حدود در یک خاک معمولی ( نه شنی ) با این نوع آبیاری مرطوب باقی خواهد ماند .

عاقلانه آبیاری کنید

از آنجایی که فرمول دقیقی برای چمن زنی وجود ندارد . فرمول کامل برای آبیاری هم وجود ندارد . خاک های شنی به آب بیشتری نیاز دارند ، خاکهای ارگانیک قوی به آب کمتری نیاز دارند . باد ، گرما ، تبخیر ، سایه و طول تیغه چمن همگی بر نیاز های آبی چمن تاثیر می گذارند خیلی افراد با چمن های سالم حتی خود را برای آبیاری به زحمت نمی اندازند . آنها می گذارند چمن به خواب رود و وقتی شرایط مناسب شد به زندگی بر گردند.

چمن که کوتاه چمن زنی می شود یعنی سیستم ریشه عمق داشته و آبیاری مداوم نیاز ارد . سطوح خاکی مرطوب به طور مداوم شرایط ایده آل برای علف های هرز ریشه کوتاه ( مانند گراب گراس ) بنت گراس ، قارچ و انواع بیماری های چمنی ایجاد می کنند . بر هر چمنی چه کوتاه و چه بلند آبیاری بیش از حد مشکل ساز است .