رسیدگی به گلدان ها پس از سفر

پس از بازگشت از سفر، به طور اختصاصی با گلدان‌های‌تان صحبت کنید و آنها را از دلتنگی دربیاورید. فراموش نکنید، گیاهان از همان نخستین لحظه‌های رویش و رشد، نیاز به محبت صاحب‌شان دارند. اگر پس از بازگشت از سفر متوجه شدید که گیاه کمی‌رنگ پریده به نظر می‌آید و رنگ اصلی خود را از دست داده است، احتمالا این پیام را منتقل می‌کند که مواد مغذی کافی در طول مسافرت به او نرسیده است و بهتر است با آبیاری و در صورت نیاز تعویض کود، گلدان‌های تان را سیراب کنید. در صورتی که نوک برگ‌های گیاه پس از بازگشت از مسافرت قهوه‌ای رنگ شده بود، رطوبت محیط را بیشتر کنید و برگ‌های گیاه را در ساعات گرم روز با اسپری آبیاری کنید. زرد شدن گیاه نیز نشان می‌دهد که درجه حرارت اتاق برای رشد او مناسب نبوده و در مدت زمان غیبت صاحب گلدان، گیاه دچار سرمازدگی شده است. کمبود نور در طول سفر نیز با نشانه‌هایی مانند باریک شدن ساقه گیاه و کوچک شدن برگ‌ها ظاهر می‌شود که با ایجاد نور مصنوعی یا قرار دادن گلدان‌ها در مکان‌های نورگیر خانه جبران‌پذیر است. گاهی نیز ممکن است، منافذ برگ‌ها به علت تمیز نشدن، مسدود شده باشند، بنابراین توصیه می‌شود پس از بازگشت از سفر، برگ‌ها را با اسفنج مرطوب تمیز کنید.

middle