دیوارهای سبز و صرفه جویی در هزینه انرژی

ساخت محیط شهری منجر به نگرانی های زیادی شده است. اثر جزیره گرمایی و تحقیقات در این حوزه نشان داده است که فضاهای شهری بزرگ به مراتب گرم تر از فضاهای روستایی هستند. افزایش دمای زمین بر محیط پیرامون ما اثرات منفی بسیاری به دنبال دارد ازافزایش تقاضای انرژی در تابستان گرفته تا افزایش آلودگی هوا.

دیوارهای سبز به عنوان یک عایق حرارتی در مقابل اثرات مستقیم نورخورشید ، باعث می شود که این مشکلات مرتفع شود. همچنین ، برخلاف آجر و بتن، سطوح گیاهی، انرژی خورشید را در خود ذخیر نمی کنند بلکه آن را منعکس می کند. هر دو دیوارهای داخلی و خارجی، از طریق فرایندی به نام تبخیر باعث خنک شدن هوا در تابستان می شود،

فواید دیوارهای سبز تنها در تعدیل دما در تابستان خلاصه نمی شود. صفحات حاوی گیاه در دیوارهای سبز به عنوان یک عایق در زمستان نیز عمل کرده و هزینه های انرژی را برای گرم کردن ساختمان کاهش می دهد.

middle