چه زمانی دیوارهای سبز اختراع شدند؟

اگرچه دیوار سبز را با نام پاتریک بلانک می شناسند، اما ایده ی دیوار سبز برای اولین بار توسط استنلی هارت وایت در سال 1938، ارائه شد.

پاتریک بلانک بعد از ساخت یکی از مشهورترین باغ های عمودی در موزه برانلی در پاریس، یک دیواره ی گیاهی را طراحی کرد که انقلاب بزرگی در "معماری پایدار" پدید آورد.

امروزه آنچه که به عنوان نمای سبز شناخته می شوند، در واقع نمایی از ساختمان است که گیاهان بر روی آن بدون برنامه قبلی بر روی ساختمان از اولین سنگ آن که بنا نهاده می شود،می رویند.

"دیوار سبز" نسل بعد از "نمای سبز" هستند.که با گیاهان بالا رونده مانند پیچک متفاوتند.از این لحاظ که دیوار سبز کاملا طراحی شده است و طراح تعیین می کند که شامل چه گیاهانی باشد و یا نباشد .

این ساختار معجزه آسا، طبیعت را به فضای شهری بازگرداند. همان طور که ساختمان های بتنی در حال گسترش بودند و آلودگی در حال افزایش بود،دیوارهای سبز پدید آمدند تا این روند را متوقف و حتی عکس کند.

middle