معرفی انواع دیوار سبز (قسمت سوم: انواع اجرای نمای سبز)

در مقاله پیشین به توضیحات تکمیلی در زمینه نمای سبز پرداختیم. در این مقاله درباره اجرای نمای سبز به روش سيستم پانل هاي شبكه اي مدولار (Modular Trellis Panel system) صحبت خواهیم کرد.

middle

سيستم پانل هاي شبكه اي مدولار، سبك و از جنس شبكه استيل گالوانيزه بوده و به گونه اي طراحي شده است كه نماي سبز را با فاصله اي از سطح ديوار نگه ميدارد. پانل هاي مشبك، به صورت مدولار در كنار هم قرار گرفته و مي توانند سطح بزرگي را بپوشانند. به اين پانل ها همچنين مي توان فرم داد تا اشكال و منحني هاي مورد نظر راشكل دهند. اين سيستم مدولار به دليل سختي و صلابت پانل ها، ميتواند بين قسمت هاي مختلف ساختمان پل زده و يا به عنوان ديواره هاي سبز مستقل بكار گرفته شوند.