دمای گلخانه

یکی دیگر از عوامل تأثیر گذار محیطی برای مدیریت گلخانه ها دما می باشد

نور خورشید نسبت به یک منبع دمایی خارجی ، بیشتر حائز اهمیت است. برای مثال در مناطق تپه ای یک منبع گرمایی خارجی خیلی نادر و دور از انتظار است.

دما در طول ساعات شب ممکن است تا 0 درجه سانتی گراد کاهش یابد. در این صورت گرمایی که از اشعه نور خورشید ذخیره شده است ممکن است کافی نباشد بنابراین روش های زیر برای نگهداری و حفظ دمای محیطی برای گلخانه ها بسیار مفید هستند.

 تیره کردن سطوح داخلی دیوار آجری و سطح بستر خاکی

 عایق کردن از طریق ضخامت دیوار

 پوشاندن سطوح خارجی شیشه ای یا پلی اتیلن در طول ساعات شب

 اندود گل و لای برای دیوارهای سنگی

 استفاده از سنگ های سیاه در گلخانه ها

 استفاده از کانتینر هایی که با آب پر شده اند می توانند عایق حرارتی مناسبی باشند که دما را در طول روز ذخیره می کنند.

middle