درختکاری دانشگاه فارابی کرج

تاریخ اجرا
سال 1357 -
محل اجرا
استان البرز ، شهر کرج -
مدت زمان اجرای پروژه

4

ماه -
مساحت
100000 -
نوع پروژه
احداث -
نوع گیاه
درخت کاج ، چنار و سرو -
سیستم آبیاری
دستی -