اهمیت خاک مناسب برای کشت چمن

چمن برای رشد مناسب، به 4 چیز (به صورت متعادل) نیاز دارد که شامل نور،هوا،آب و موادغذایی می باشد.

اهمیت آب ، هوا ، نور و مواد غذایی برای کشت چمن :

کاهش هر یک از موارد مذکور یا فراهم کردن مقدار بسیار زیاد از هر کدام،ممکن است باعث مرگ فوری یا تدریجی چمن شود. با آماده سازی صحیح خاک،چمنی که رشد خواهد کرد ، نه تنها برای فضای سبز زیبایی فراهم می کند، بلکه مکانی تمیزو امن را برای بازی فراهم می نماید ، که البته دارای فواید بسیاری نیز می باشد.

سه فاکتور از این چهار فاکتور (آب،هوا و موادغذایی) که برای رشد چمن ها ضروری هستند ، از خاک به دست می آیند.

با این وجود،بسیاری از خاکها برای رشدچمن ایده آل نیستند. برخی از آنها محتوی مقدار بسیار زیادی رس هستند که ممکن است سخت فشرده و متراکم شوند، بنابراین این خاکها برای رشد چمن نامناسب هستند، زیرا آب و هوای کافی در دسترس ریشه ها قرار نمی گیرد و ریشه ها نمی توانند به خوبی رشد کنند.

برخی از خاکها هم ممکن است مقدار بسیار زیادی ماسه داشته باشند،که این خاکها نیز برای رشد چمن ها نامناسب هستند، زیرا آب و مواد غذایی به مدت زیادی در منطقه ریشه باقی نمی مانند تا چمن بتواند از آنها استفاده کند. مشکل دیگری که بارها در بسیاری از خاکها دیده شده،PH خاکها می باشد،که در این مورد می توان گفت، خاکهای اسیدی و قلیایی برای رشد چمن ها مناسب نیستند.