جلسه مهندس عباسی با مسئولان استان آذربایجان شرقی در مورد ورزشگاه یادگار امام تبریز