تغذیه چمن

تغذیه چمن به دلایل زیر با سایر گیاهان متفاوت است :

منابع محدود ومتقاضی بالا : دریک سطح کوچک تراکم چمن بالاست وباهم به رقابت می پردازند پس درصورت عدم تغذیه صحیح بامشکل مواجه می گردند .

آبیاری پس از تغذیه وکود دهی :به دلیل خاصیت تراکم چمن احتمال تجمع کود دریک نقطه وهمچنین سوختگی گیاه بالا میرود.

استفاده از حاصل خيز كننده هاي خاك

اين حاصلخيز کننده ها به صورت كودهاي آلي و طبيعي (دامي ) و كودهاي معدني و مصنوعي ( شيميايي) به زمين داده مي شود. در مورد چمن های مختلف توصیه های کودی متفاوتی می شود و در تمام این فرمول ها مقدار نیتروژن معمولا بیشتر از مواد دیگر است.اما به طور کل و در زمین های بکر و کشت نشده به ازاء هر هزار متر مربع ۴۰ تا ۵۰ کیلوگرم کود شیمیایی (۱۵ درصد نیتروژن -۱۵ درصد فسفر-۱۵درصد پتاس)توصیه می شود.

1. چمن فصل سرد :

تغذیه اول فصل صرف مواد ذخیره ای بوته میشود زیرا با میزان بالایی نیتروژن رشد میکند و تمام مواد ذخیره ی گیاه را مصرف میکند با شروع تابستان و دوره ی رکود گیاه ذخیره ای ندارد

روش درست:تغذیه ی تدریجی spoon feeding

در این روش مواد غذایی را در سه یا چهار نوبت استفاده میکنند 3/1 اول آن را اواخر اسفند یا اوایل فروردین 3/1 بعد را اواخر تابستان و 3/1 آخر را اوایل پاییز به گیاه میدهیم

پتاسیم مقاومت گیاه را در مقابل سرما بالا میبرد و فسفر رشد ریشه را زیاد میکند

2. چمن فصل گرم :

توصیه میشود غذا را سه یا چهار قسمت کرده و 4/1 اول را به محض سبز شدن و بقیه ی آنرا در مراحل بعدی اضافه میکنیم و در مرحله ی آخر نسبت پتاسیم را بالا میبریم.

عوامل موثر روی میزان مواد غذایی :

نوع گونه ی چمن                                                                    

نوع خاک

فصل و شرایط محیطی                                              

ضریب شوری

ضریب شوری

ضریب شوری عبارت است از سنجش ماده ی غذایی نسبت به نمک طعام و هرچه این فاکتور بیشتر باشد احتمال سوختگی بالا میرود نیترات پتاسیم (kno3 )شورترین ماده ی غذای است.

همچنین تغذیه چمن به دلایل زیر با سایر گیاهان متفاوت است :

منابع محدود ومتقاضی بالا : دریک سطح کوچک تراکم چمن بالاست وباهم به رقابت می پردازند پس درصورت عدم تغذیه صحیح بامشکل مواجه می گردند .

آبیاری پس از تغذیه وکود دهی :به دلیل خاصیت تراکم چمن احتمال تجمع کود دریک نقطه وهمچنین سوختگی گیاه بالا میرود.

کودها

کودهای مورد استفاده چمن براساس سرعت آزادشدن مواد درون آنها ازجمله نیتروژن به جهات مختلفی دسته بندی می شوند :

الف :کودهای تند رها                Fast  release    

ب:کودهای کند رها                  Slow release

فشردگي خاک

فشردگي خاک زماني ايجاد ميشود که خاک داراي مقادير بالاي رس باشد،چنين خاکي بعد از مدتي که تحت ترافيک قرار گرفت فشرده(compact)ميشود.

اثرات فشردگي خاک :

1)تبادلات گازي صورت نميگيرد به عبارت ديگر اکسيژن وارد خاک نميشود و دي اکسيد کربن وارد آن نميشود بنابراين تنفس ريشه و فعاليت ميکروارگانيسم ها دچار اختلال ميشود.   

2)رشد ريشه کاهش مي يابد

3)الگوي رشد ريشه تغيير ميکند(به جاي عمقي شدن سطحي میشود)               

 4)ظرفيت جذب آب و مواد غذايي توسط ريشه ها کاهش مي يابد.            

5 )نفوذ آب و کود به درون خاک نيز کاهش مي يابد.

مقاومت به فشردگی بین گونه های مختلف چمن متفاوت است.

اقداماتی که برای حل این مشکل انجام میشود شامل پیشگیری و مقابله است که در زیر به توضیح هر یک میپردازیم:

پیشگیری:کاهش ترافیک روی چمن، افزایش میزان ماسه خاک.

مقابله:راه حل اصلی هوادهی است.هوادهی با ایجاد یکسری منافذ و سوراخ داخل چمن کمک به نفوذ رطوبت،اکسیژن و مواد غذایی به داخل خاک میکند

روش های هوادهی:
1. Spikier :

میخهایی هستند که داخل زمن فرو میروند و سوراخ ایجاد میکنند.به این عمل سوراخ زنی (spiking)میگویند.عمق سوراخی که ایجد میشود بسیار اهمیت دارد.هر چه عمق آن بیشتر باشد بهتر است.البته در خاکهای رسی اگر عمق زیاد گرفته شود احتمال شکستن میخها وجود دارد.در اینگونه خاکها عمق سوراخها معمولا 5 – 8 سانتی متر است.علاوه بر عمق ، عرض میخ نیز مهم است.زمانی که چمن وارد دوره رکود میشود عرض میخها باید کم باشد(0.6 -1 سانتی متر ) و در اوایل بهار عرض میخها میتواند زیاد باشد.

Coring machine .2 :

این وسیله زمانی که کار میکند فیتیله هایی از داخل خاک بیرون می آورد بهترین زمان استفاده، در زمستان قبل از دادن خاک و کود Top-dressingاست.

3. Deep slicer :

به کمک تیغه های شاخک دار و ثابت،شیارهایی به عمق 15تا 25 سانتیمتر ایجاد مینماید.این روش برای خرد کردن ونرم کردن صفحه رویی خاک به کار میرود.

خاک پوششی (Top-dressing) :

بعد از هوادهی به طور معمول روخاکدهی انجام میشود و هدف اصلی آن بهبود بافت خاک میباشد. مواد موجود در خاک پوششی بستگی به هدف ما دارد.

نوسازی چمن

اغلب چمنها به ویژه چمنهایی که در نگهداری آنها دقت کافی به عمل نمی آید بعد از چند سال نیاز به نوسازی دارند.گاهی نیاز به بازسازی متوسط و گاهی بازسازی اساسی است.

بازسازی متوسط:شامل لکه گیری و باز کاشت نقاط کچل شده میباشد.اقداماتی که باید انجام شود عبارتند از:

1)هوادهی چمن  2)روکاری 3    )روخاکدهی

بهترین زمان در چمن سردسیری:اول بهار و اول پاییز               

بهترین زمان در چمن گرمسیری:اول بهار

بازسازی اساسی

هنگامی باز سازی اساسی انجام میدهیم که در سطوح وسیع کچل شدگی رخ داده باشد(60%-70% ). اولین قدم به کارگیری علف کشها جهت از بین بردن علفهای هرز میباشد.مرحله بعد حذف کاهبرگ با به کار گیری ماشین آلات یا با استفاده از شن کش یا چنگک است.در صورت عدم دسترسی به دستگاه حذف کاهبرگ ،میتوان با سربرداری در ارتفاع پایین مقداری از کار حذف کاهبرگ را انجام داد.سپس با تسطیح خاک سنگ و کلوخه ها راحذف مینماییم و اگر لازم باشد از غلتک استفاده میکنیم؛و بعد از انجام هوادهی،بذر کاری، نشاکاری ،تکه کاری و... بسته به شرایط صورت میگیرد.

زدن غلتك

زدن غلتك نيمه سنگين در صورت احساس نياز زمين كاملاً ضروري است . در نقاط خاصي كه ممكن است چمن پف كرده و يا اينكه سطح ، در اثر كوبيدگي مداوم دچار پستي و بلندي شده باشد غلتك زده مي شود اين كار با نظر متخصص مربوط بايد صورت گيرد.

اصولأ غلطک زنی بعد از فصل زمستان نیز صورت می‌گیرد چون یخبندان در مناطق سردسیر باعث بالا آمدن چمن از خاک شده و ریشه‌های آن از خاک جدا می‌گردند. غلطک زدن باعث ایجاد تماس مجدد و تثبیت چمن می‌گردد.