آخرین وضعیت ترمیم ورزشگاه تبریز

خلاصه خبر
به گزارش "ورزش سه"، ورزشگاه بزرگ شهر تبریز این روزها مورد ترمیم قرار گرفته است.
تاریخ خبر
1395/04/15
متن خبر

مهم ترین قسمتی که قرار است ترمیم شود، چمن ورزشگاه است که به طور کامل تغییر خواهد کرد. صندلی های ورزشگاه یادگار امام نیز قرار است ترمیم شود و در قسمت هایی که خالی بوده، برای نصب صندلی اقدام شود. این در شرایطی است که مسئولان تراکتورسازی امیدوار هستند هرچه زودتر یادگار امام(ره) آماده شود تابتوانند بازی های خود را در آن برگزار کنند.

موضوع خبر
به گزارش "ورزش سه"، ورزشگاه بزرگ شهر تبریز این روزها مورد ترمیم قرار گرفته است.
منبع خبر
سایت ورزش 3