بیماری های درختان سیب

1-تاول آلترناریای سیب:

عامل بیماری قارچ Alternaria mali است.

علائم بیماری:

اواخر بهار یا اوایل تابستان لکه های کوچک گرد ،ارغوانی یا سیاه رنگ روی برگها ظاهر می شوند که به تدریج بزرگتر شده به قطر 1/5 تا 5 میلیمتر با حاشیه قهوه ای ارغوانی می رسند.ممکن است بعضی لکه های بهم چسبیده ،بزرگتر و تیره تر شده شکل نامنظمی مانند حالت چشم قورباغه پیدا کنند.اگر لکه ها در دمبرگ نیز ظاهر شوند برگها زرد رنگ شده ممکن است تا پنجاه درصد برگ ریزی روی دهد و موجب ریزش میوه های نارس شوند.این بیماری نباید با لکه قورباغه ای ،لکه نکروز شده برگ و لکه ای که هنگام استفاده از قارچ کش کاپتان ایجاد می شود اشتباه گرفته شود.لکه برگی چشم قورباغه ای معمولاً در اوایل فصل همراه با مرگ شاخه و مومیایی شدن میوه روی می دهد صدمه سمپاشی با قارچ کش کاپتان زمانیکه این سم در شرایط رطوبی استفاده شود روی داده و لکه نکروز شده برگ معمولاً در تیر یا مرداد در نتیجه استرس فیزیولوژیکی ناشی از تغییرات رطوبت خاک روی می دهد.

این بیماری به ندرت علائمی شبیه لکه چوب پنبه ای روی میوه (در نتیجه کمبود کلسیم) در صورت برگ ریزی شدید ایجاد می کند.

چرخه بیماری:

قارچ بیماری در حالت میسلیوم روی برگهای مرده کف باغ ،زخمهای مکانیکی شاخه ها و یا در جوانه های به خواب رفته زمستان گذرانی می کند.اولین آلودگی حدود یک ماه پس از ریزش گلبرگها روی می دهد .سرعت گسترش آن در دمای 25 تا 30 درجه سانتیگراد و هوای رطوبی بیشتر است بطوریکه در بهترین شرایط در مدت 5 ساعت و نیم هوای رطوبی آلودگی روی داده و پس از دو روز در باغ دیده می شود.

قارچ بیماری نوعی ماده سمی تولید می کند که باعث تشدید بیماری می گردد.

مبارزه:

طبق توصیه IPM ،نظر به اینکه این بیماری با افزایش تعداد شته و استرس وارد شده به گیاه شدیدتر می شود ،باید سعی شود تعداد آفت روی برگ کاهش یابد.

2-شانکر نکتریای سیب یا شانکر اروپایی:

عامل بیماری قارچ Nectria galligena است که از طریق شکاف های پوست ،بریدگی های هرس ،جای افتادگی برگها ،به درخت وارد می شود.

علائم بیماری:

در بهار یا پاییز لکه های کوچکی به رنگ قرمز مایل به قهوه ای در شاخه ها و بیشتر در زیر محل افتادگی برگها پیدا شده که به تدریج بزرگتر می شوند.قارچ به طور عمقی در چوب رشد کرده ،موجب مرگ لایه های چوب شده و سرانجام شاخه یا تنه را احاطه کرده موجب مرگ شاخه یا درخت می شود.

قارچ بیماری در شانکرهای قدیمی به حیات خود ادامه می دهد و هنگام بارش باران های پاییزی اسپورهایی تولید می کند که پخش شده و از جای افتادگی برگها وارد می شوند .شانکر ممکن است در نهال ها نیز مشاهده شود که باید از کاشت آنها جلوگیری شود.

چرخه بیماری:

اسپورهای خارج شده از شانکرهای جدید توسط باران و یا آبیاری هوایی پخش می شوند و آلودگی در پاییز از جای افتادن برگها روی می دهد و علائم بیماری در بهار بعدی ظاهر می شوند.شانکر های قدیمی اسپورهایی (آسکواسیورهایی) تولید و پخش می کنند که از طریق هوا آلودگی هایی در فواصل دورتر ایجاد می کنند.

مبارزه:

1-در فصل زمستان برگها از روی زمین جمع و سوزانده شود.

2-شانکرها باید از بین برده شوند و جای آنها با خمیر بردو ضدعفونی شوند.

3-در روش مورد قبول کشاورزی ارگانیک سمپاشی با بردو فیکس 1% به ترتیب زیر توصیه میشود:

-در پاییز قبل از شروع برگ ریزان و آغاز بارانهای پاییزی.

-اواسط یا اواخر برگ ریزان.

در بهار زمان ترکیدن جوانه ها.