بیماریهای مهم فضای سبز ( چمن )

1 - زردی چمن .

نام علمی : Lawn Chlorosis

در اثر کمبود مواد غذایی به خصوص نیتروژن و اهن برگ ها سبز کم رنگ متمایل به زرد میشوند . البته باید به این نکته توجه داشت که در اغلب چمن های ورزشی این عمل به صورت عمدی و به شیوه کاملا دستی انجام میپذیرد . به عتوان مثال شاید به خط های راه راه چمن زمین فوتبال ورزشگاه های خارجی و یا زمین چمن بازی گلف دقت کرده باشید . معمولا در این مورد چند روز قبل از اغاز مسابقات نقاطی از زمین را به صورت کاملا از پیش تعیین شده با کاورهای مخصوص میپوشانند تا از رسیدت نور افتاب به ان نقاط خودداری نمایند و در نهایت بعد از برداشتن کاورها . چمن زیر انها به رنگ زرد درامده و با محیط سبز اطرافش دارای جلوه خاصی میشود .

اما در نوع بیماری ان . معمولا با استفاده از کودهای حاوی نیتروژن و اهن به خصوص الی ترمیم میگردد البته طی یک دوره متوالی و کاملا برنامه ریزی شده .

2 - لدر ژاکت

نام علمی :Leather jackets

عامل ان لارو هایی پابلند هستند که در صورت رشد کامل و بدون پیشگیری به چمن اسیب میرسانند و قسمتی از چمن را زرد یا قهوه ای مینمایند و در ان سوراخ ها و یا فرورفتگی هایی ایجاد مینمایند . با سموم شیمیایی از قبیل لیندین و پریمفوس متیل کنترل میگردد . کنترل بیولوژیکی با استفاده از teinemema Carpocapsa

برای لاروهای مسن تر در خاک های مرطوب و گرم مفید واقع میگردد این مشکل عمدتا در اواسط تاستان به وجود میاید .

3 - کرم سایشگر .

نام علمی : Chafer Grubs

کرم هایی کرم رنگ و سفید رنگ گوشتی با سرهایی قهوه ای و ۳ جفت پا بوده که بیشتر در اوایل پاییز تا اوایل بهار دیده میشود . باعث جدا شدن ریشه های چمن از هم میگردد . در اواسط تابستان لاروهای جوان با دو سم شیمیایی لیندین یا پریمیفوس متیل کنترل میشوند .

4 - کپک برفی .

نام علمی : Snow Mould

در این بیماری قطعه هایی از چمن قهوه ای شده و پس از ان چمن پوسیده و صورتی رنگ گردیده و با رشد قارچ کرکی میگردد . این عارضه بیشتر در پاییز و زمستان دیده میشود . عامل این بیماری قارچی به نام Monigrapbella Niralis میباشد . استفاده از هر روشی برای هوا دهی و تهویه چمن و جلوگیری از راه رفتن روی چمن در دوره هوای سرد و مرطوب . و همچنین قارچ کش کاربندازیم برای کنترل بیماری موثر است .

5 - مورچه ها . Ants

مورچه ها باعث ایجاد توده های خاک بر روی سطح چمن میگردند که این پشته ها ی خاک در مسیر ماشین چمن زنی قرار گرفته و باعث ناهمواری سطح چمن ها میگردد . این عوارض در اواخر بهار تا اوایل پاییز دیده میشوند . با استفاده از بوراکس و بند یوکارب یا تری کلروفن کنترل میگردد .

6 - لکه چمن دلاری .

نام علمی : Turf Dollar Spot

قطعه هایی از چمن زرد کمرنگ شده و از بین میروند . این بیماری بیشتر در اوایل پاییز شیوع یافته و قابل مشاهده است عامل این نوع بیماری قارچ Sclerotinia Bomeocarpa میباشد . اصلاح و بهبود بخشیدن به سیستم زهکشی چمن در پاییز کمک به کنترل این بیماری مینماید . کاربرد قارچ کش مناسب مانند کاربندازیم مفید میباشد .

7 - قارچ میلیسیوم

نام علمی : Turf Thatch

قطعه ای از چمن زرد رنگ یا متمایل به قرمز گردیده و توده سفید رنگ از رشد قارچ در اطراف ریشه چمن ظاهر میگردد . در تمام سال این مشکل مشاهده میگردد برای کنترل این مشکل باید نسبت به جمع اوری چمن های چیده شده و همچنین علف های هرز و خزه ها از محل اقدام نمود و در مناطقی که چمن کاملا از بین رفته نسبت به چمن کاری اقدام نمود .

8 - موش کور .

نام علمی : Moles

موش کور باعث ایجاد شبکه های تونل مانند در خاک زیرین چمن گردیده و وقتی این شبکه فرو بریزد یک سطح ناهمواری را در سطح چمن ایجاد می نماید . این عارضه بیشتر در اواخر تابستان و پاییز مشاهده میگردد . استفاده از طعمه مسموم مفید واقع میگردد.

9 - گلسنگ .

نام علمی : Dog Lichens

گلسنگ ها به صورت کوچک و ناهموار و خاکستری رنگ که توسعه انها مخصوصا زمانی که چمن ها ضعیف و تنک میشوند مشاهده میگردد . گلسنگ یک افت یا بیماری نیست بلکه مشابه یک علف هرز رفتار کرده و در تمام فصول دیده میشود . استفاده از کود به صورت دوره ای و پیگیر مسمر ثمر میباشد.