بنفشه آفریقایی

بنفشه آفریقایی گل محبوب و زیبایی است و نظرات ضد و نقیضی هم درمورد نگهداریش وجود دارد.

درست است که میتواند در نور کم رشد کند و برگ اضافه کند اما برای گلدهی نیاز به نور بیشتری دارد و بهترین مکان برایش پشت پنجره ی جنوبی است.

به طور کلی نیاز به 12-16ساعت روشنایی دارد و اگر علاقه مند به این گل زیبا هستید و به خاطر نورگیر نبودن خانه از نگهداریش منصرف شدید، خوشبختانه بنفشه با نور لامپ فلئورسنت هم رشد میکند و گلدهی دارد به شرطی که لامپ در فاصله ی30-40سانتی متریش قرار داشته باشد.

middle

برای اینکه مطمئن بشوید روشنایی برای بنفشه کافی است یا نه به رشدش دقت کنید.

اگه دمبرگ ها بیش از حد بلند و کشیده و متمایل به سمت بالاست و برگ ها رنگ سبز تیره دارد و خیلی کم گل میدهد نشانه ی کمبود نور است.

اگه رنگ برگ ها روشن و رنگ پریده شده و به زردی میزند نور زیاد است. در شدت نور زیاد هم لکه های سوختگی روی برگ ایجاد می شود. نور ملایم خورشید در فصول سرد برای گیاه مشکلی ایجاد نمی کند اما از تابش مستقیم در ظهرهای داغ باید در امان بماند.

middle

آبیاری بنفشه آفریقایی

متداول ترین روش، استفاده از زیر گلدانی گود است، زیر گلدانی را پر از آب کنید و گلدان را داخلش قرار دهید و بعد از نیم ساعت آب زیر گلدانی را خالی کنید. این روش یک ایرادی دارد و باعث تجمع نمک در سطح خاک می شود، برای جلوگیری از آن، گاهی از بالا به آن آب دهید.

روش دیگر هم آبیاری مثل سایر گیاهان و از بالاست. فقط دقت کنید روی برگ ها آب نریزید.

به آب زیاد هم حساس است و زمان آبیاری وقتی است که سطح خاک خشک شده باشد. تازمانی که با دست لمس کردید و رطوبت داشت، به آن آب ندهید.

middle