ویژگی‌های دیوار سبز

دیوارهای سبز به عنوان حایل در ساختمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد: وظایف حایل‌ها به شرح ذیل می‌باشد:

• جداسازی فضاهای داخلی و فضاهای خارجی

• ممانعت ازانتقال حرارت بین فضاها

• ممانعت از انتقال صدا بین فضاها

• مقاومت در برابر ضربه

• مقاومت در برابر فشار

• مقاومت در برابر کشش

• قابلیت چسبندگی انواع مختلف اندودها (مالشی و یا پاشش مانند گچ، سیمان و…)

• قابلیت نصب انواع پوشش‌ها مانند کاشی، سنگ، دیوارکوب و ...

• قابلیت نصب دروپنجره