باران اسیدی و برخی اثرات سوء آن

باران اسیدی به نوعی بارش گفته می شود که در آن PH آب به طور غیر معمولی پایین می باشد.

به طور کلی در اتمسفری که غلظت Co2 متعارف باشد ،دی اکسید کربن محلول به یک اسید ضعیف با PH=5/6 تبدیل می شود.نتایج تحقیقات حاکی از آن است که علت اصلی بروزبارانهای اسیدی ،ترکیبات سولفور و نیتروژن حاصل از فعالیتهای انسانی نظیر استفاده از سوخت های فسیلی در نیروگاههای برق ،کارخانجات مختلف و وسایل نقلیه می باشد که سهم نیروگاههای برق بیشتر از سایر موارد است.

گازها و بخارهای ناشی از احتراق ناقص سوخت های فسیلی در صورت عدم ترکیب با آب، به صورت گرد و غبار اسیدی در آمده که ضمن فرود بر روی زمین موجب بروز مشکلاتی نظیر فرسایش سنگ ها، تهدید حیات گیاهان وحتی آسیب به چرم، پارچه و کاغذ .... می شوند.

آلاینده هائی مانند ترکیبات سولفور و نیتروژن در ترکیب با اکسیژن و بخار آب به ترتیب به اسید سولفوریک و اسید نیتریک تبدیل شده و با بارش باران به سطح زمین می رسند و آب دریاچه ها و رودخانه ها را نیز تحت تاثیر قرار می دهند.

شواهد نشان می دهند ارتباطی قوی بین کاهش PH و کاهش جمعیت ماهی ها در دریاچه ها وجود دارد. در pH زیر 5/4 هیچ آبزی قادر به حیات نمی باشد، و در pH =6 و یا بالاتر(pH خنثی) سلامت این موجودات تضمین می گردد.

یکی از راههای ساده در کنترل وقوع باران اسیدی، حذف گوگرد از سوخت های نظیر نفت و زغال و یا در روشهای مدرن، جایگزینی و استفاده از انرژی های نو مانند انرژی خورشیدی و انرژی باد می باشد.