تولید 50000 اصله گونه کمیاب پارک طبیعت پردیسان تهران

تاریخ اجرا
سال 1364 -
محل اجرا
پارک طبیعت پردیسان تهران -
مدت زمان اجرای پروژه

3

ماه -
مساحت
500000 -
نوع گیاه
سرو کوهی ، کاتین از گونه ممرز ،گردوی وحشی، ملج و نمدارو سمنگ و ..... -
سیستم آبیاری
دستی -
شرح پروژه

این نوع گونه ها متناسب با فضای باغهای ایرانی و از گونه های کمیاب و نادر بومی بوده که با اقلیم تهران همخوانی داشته است.

-