انواع مختلف چمن برمودا- معمولی و هیبرید

مدل برمودای معمولی، نسبت به نوع هیبریدی آن، به نگهداری کمتری نیاز دارد. و مناسب برای چمن های خانگی است. این نوع چمن برمودا به صورت متداول و معمول بذر پاشی شده و بذرهای آن گونه های متنوع اصلاح شده ای برای مصارف چمن های خانگی دارد.

بذرهای اصلاح شده، شامل :Princess 77, Savanna, Sultan, Sydney, Sunstar, Mohawk, Yuma, Yukon, Rivera

بذر پاشی: به میزان 4/8 گرم در متر مربع

چمن برمودا از نوع هیبرید، کیفیت بالایی برای چمن ایجاد می کند و مناسب زمین های گلف و دیگر زمین های ورزشی می باشد.

Tifway 419 و Tfway ‖ نوعی از چمن های هیبرید هستند که برخی، در صورت نیاز به چمن با سطح کیفی بالا ، برای منازل خود، مورد استفاده قرار می دهند. اگرچه Tifway استاندارد مناسبی برای چمن های با کیفیت است، اما در کل چمن های هیبرید نسبت به نوع معمولی آن به مراقبت بیشتری نیازمندند. کود نیتروژن مورد استفاده برای این نوع چمن به نسبت بیشتر بوده و به هنگام چمن زنی باید کوتاهتر شوند و این عمل باید به فواصل زمانی کمتری صورت گیرد.

نگهداری چمن برمودا

کوتاه کردن:

ارتفاع برش آن بین ¾ و ½ 1 است. برای کسب نتیجه ای بهتر، چمن را با یک چمن زن حلقه ای، به طور مکرر کوتاه کنید. یک چمن زن چرخشی با تیغه های تیز، در حالی که در کمترین ارتفاع خود تنظیم شده باشد، نتایج چمن زنی را رضایت بخش می کند.

آبیاری:

چمن نیازمند 1 تا ¼ 1 آبیاری در هفته با استفاده از آبیاری هوشمند است.

کودپاشی:

2/4 تا 4/8 گرم در مترمربع هر 4 تا 6 هفته یکبار. کودپاشی را در بهار، 3 هفته بعد از فاز رشد، آغاز و 4 هفته قبل از اولین یخبندان، متوقف کنید.

هوادهی هسته ای:

در اوایل تابستان، زمانی که چمن فعالانه در حال رشد است، هوادهی کنید.

کنترل علف هرز:

در بهار از علف کش ها، قبل از اینکه وضعیت اورژانسی و حاد شود، مورد استفاده قرار دهید و علف های هرز پهن برگ را در صورت نیاز کنترل کنید.

Overseeding یا کاشت بذر درون خاک:

به هنگام کاشت بذر، با استفاده از بذر Ryegrass دائمی در اوایل پاییز، چمن خود را در زمستان سبز نگه دارید.

http://www.better-lawn-care.com