مدبر با استاندار اصفهان در خصوص ورزشگاه نقش جهان دیدار کرد

خلاصه خبر
مديرعامل شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور با حضور در استان اصفهان جلسه ای را به منظور بررسی شرایط افتتاح ورزشگاه نقش جهان برگزار خواهد نمود.
تاریخ خبر
1395/05/05
متن خبر

به گزارش روابط عمومي شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي، مصطفي مدبر صبح سه شنبه در اصفهان حاضر می شود تا جلسه ای را با استاندار این استان پيرامون همكاري و كمك مالي استان جهت تكميل به موقع اين استاديوم و هماهنگی های مراسم افتتاح برگزار نماید.

وی همچنین قرار است در بازدید از ورزشگاه نقش جهان، از نزديك در جريان پيشرفت اين ورزشگاه قرار گيرد.

گفتنی است چمن ورزشگاه نقش جهان در وضعيت مطلوب است و با به پايان رسيدن عمليات عمراني سازه، اين ورزشگاه در ليگ پيش رو بزودی ميزبان ديدارهاي سپاهان اصفهان خواهد بود.

موضوع خبر
مديرعامل شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور با حضور در استان اصفهان جلسه ای را به منظور بررسی شرایط افتتاح ورزشگاه نقش جهان برگزار خواهد نمود.
منبع خبر