ورزشگاه 50هزار نفری پارس شیراز

تاریخ اجرا
1395/12/28 -
محل اجرا
شیراز -
مساحت
8000 -
کاربرد
زمین فوتبال -
نوع پروژه
احداث -
نوع زمین چمن
چمن طبیعی -
نوع بذر چمن
بذر گرمسیری -