موارد مهم برای انتخاب چمن مصنوعی (بخش سه)

ارتفاع چمن مصنوعی: هر انتخاب شما از ارتفاع های مختلف چمن های مصنوعی باید مخصوص فضایی خاص و مورد نظر باشد . مثلا چمن های مصنوعی کوتاه و کم تراکم تر انتخاب هایی اقتصادی برای بودجه های پایین تر است ولی چمن های بلند وصاف برای بودجه های کمی بالاتر مناسب است و می بایست مقداری متراکم تر از حالت قبل باشد و در آخر چمن های بلند و مجعد که بسیار طبیعی به نظر میرسند و بهترین انتخاب برای افرادی است که محدودیت کمتری در بودجه دارند .

middle