احداث و نگهداری زمین فوتبال شماره یک استادیوم "شهدای گلستان"

تاریخ اجرا
آغاز عملیات اجرایی در سال 1390 ، نگهداری تا هم اکنون ادامه ادارد. -
موقعیت
استان گلستان ، گرگان ، استادیوم 15000 نفری شهدای گلستان -
مدت زمان اجرای پروژه

24

ماه -
مساحت
8000.0 -
کاربرد
زمین فوتبال -
نوع
احداث - ترمیم - نگهداری - مشاوره و نظارت - احداث خزانه چمن -
نوع زمین چمن
چمن طبیعی -
نوع سیستم آبیاری
آبیاری اتوماتیک با استفاده از 17 آبپاش -
نوع بذر چمن
بذر سردسیری -
نوع کاشت چمن
کاشت بذر در داخل خاک -