جنگلداری سازمان محیط زیست پارک طبیعت پردیسان تهران

تاریخ اجرا
1365 -
محل اجرا
پارک طبیعت پردیسان تهران -
مدت زمان اجرای پروژه

12

ماه -
مساحت
500000 -
نوع پروژه
احداث - نگهداری -
نوع گیاه
درخت کاج ، سرو ، چنار -
سیستم آبیاری
دستی -