تعویض لوله زهکش و لایه دانه بندی استادیوم"15خرداد کرمانشاه"

تاریخ اجرا
آغاز عملیات اجرایی در سال 1392 ، نگهداری تا هم اکنون ادامه ادارد. -
محل اجرا
استان کرمانشاه ، کرمانشاه، استادیوم 15000 نفری 15 خرداد کرمانشاه -
مدت زمان اجرای پروژه

2

ماه -
مساحت
8000 -
کاربرد
زمین فوتبال -
نوع پروژه
احداث - ترمیم - نگهداری - مشاوره و نظارت - احداث خزانه چمن -
نوع زمین چمن
چمن طبیعی -
نوع سیستم آبیاری
آبیاری اتوماتیک با استفاده از 17 آبپاش -
نوع بذر چمن
بذر سردسیری -
نوع کاشت چمن
کاشت بذر در داخل خاک -