احداث و نگهداری زمین فوتبال استادیوم "تختی رفسنجان"

تاریخ اجرا
آغاز عملیات اجرایی در سال 1394 می باشد و تا هم اکنون ادامه ادارد. -
محل اجرا
استان کرمان ، رفسنجان ،استادیوم 15000 نفری تختی رفسنجان -
مدت زمان اجرای پروژه

4

ماه -
مساحت
8000 -
کاربرد
زمین فوتبال -
نوع پروژه
احداث - مشاوره و نظارت - احداث خزانه چمن -
نوع زمین چمن
چمن طبیعی -
نوع سیستم آبیاری
آبیاری اتوماتیک با استفاده از 17 آبپاش -
نوع بذر چمن
بذر سردسیری -
نوع کاشت چمن
کاشت بذر در داخل خاک -